Ponúkame

  • vedenie jednoduchého účtovníctva, účtovnej evidencie, účtovná závierka (ročná, mimoriadna)
  • spracovanie podvojného účtovníctva za posudzované obdobie v rozsahu účtovných prípadov a spracovanie riadnej účtovnej závierky klienta
  • účtovnícke služby pre potreby DPH
  • poskytovanie ekonomického, účtovného a daňového poradenstva klientovi, ako aj poradenstva pri zavádzaní administratívy, obehu dokladov a pod.
  • spracovanie komplexnej platovej agendy súvisiacej s výplatou miezd a zúčtovaním daní zamestnancov, spracovanie agendy sociálneho a zdravotného poistenia a dôchodkového zabezpečenia do zdravotných poisťovní
  • poskytovanie vybraných služieb v oblasti personalistiky
  • spracovanie a zasielanie povinných štatistických hlásení pre Štatistický úrad SR v stanovených termínoch, ako aj ekonomických prehľadov na základe požiadavky klienta
  • vypracovávanie daňových priznaní (aj individuálne)

 
 

Správny smer

Pomôžeme Vám úspešne sa zorientovať v problematike ekonomickej agendy Vašej firmy a správne Vás nasmerujeme k optimalizácii Vášho daňového zaťaženia.

Ladenie a optimalizácia

Ekonomickým, účtovným a daňovým poradenstvom, ako aj poradenstvom pri zavádzaní administratívy, obehu dokladov zoptimalizujeme ekonomickú agendu Vašej spoločnosti.

Personalistika

Poskytovaním odborného poradenstva a služieb v oblasti personaliky dopomáhame našim klientom dosahovať optimálne riadenie pracovníkov v podniku.