Komplexná ekonomická agenda

Od roku 1994 poskytujeme ako malý podnikateľský subjekt, zamestnávajúci okrem iného dvoch pracovníkov na trvalý pracovný pomer, komplexné služby v oblasti vedenia účtovnej evidencie, personalistiky a služieb v daňovej oblasti.

Špecializujeme sa hlavne na vedenie účtovníctva (jednoduché / podvojné ), vedenie účtovnej evidencie, účtovné závierky (ročná, mimoriadna), účtovnícke služby pre potreby DPH, poskytovanie ekonomického poradenstva klientovi, spracovanie platovej agendy, personalistiku, štatistické výkazy a daňové priznania.

Podrobnejšie informácie o našich službách.

 
 

Správny smer

Pomôžeme Vám úspešne sa zorientovať v problematike ekonomickej agendy Vašej firmy a správne Vás nasmerujeme k optimalizácii Vášho daňového zaťaženia.

Ladenie a optimalizácia

Ekonomickým, účtovným a daňovým poradenstvom, ako aj poradenstvom pri zavádzaní administratívy, obehu dokladov zoptimalizujeme ekonomickú agendu Vašej spoločnosti.

Personalistika

Poskytovaním odborného poradenstva a služieb v oblasti personaliky dopomáhame našim klientom dosahovať optimálne riadenie pracovníkov v podniku.